SIDEN 1991. Bräuner Kommunikation har skrevet for Danmarks Fiskeriforenings medlemsblad, Fiskeri Tidende, siden 1991. Arbejdet har omfattet almindelig nyhedsjournalistik, tekster til tema- og profilaviser samt reportagerejser til Holland, Belgien, Frankrig, Skotland og USA. Bräuner Kommunikation har desuden fungeret som redaktør for bladet i to perioder.

 SIDEN 1992. Bräuner Kommunikation fik i 1992 overdraget opgaven at skrive BioMar Magasinet for Danmarks største fiskefoderproducent, BioMar A/S. Bladet udkommer fire gange årligt og beskæftiger sig indgående med det danske akvakulturerhverv. Bräuner Kommunikation løser desuden lejlighedsvis opgaver for BioMar-koncernen, der – ud over fabrikken i Brande – har fabrikker i Norge, Skotland, Frankrig, Grækenland og Chile. Arbejdet har omfattet reportagerejser til Skotland og Italien.

 

Bräuner Kommunikation har gennem årene løst informations- og kommunikationsopgaver for virksomheder, kommuner, erhvervsorganisationer, enkeltpersoner m.v. samt drevet traditionel journalistisk virksomhed.

Bräuner Kommunikation er identisk med journalist Karsten Bräuner (DJ), uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1990 med informationsjournalistik som speciale. Bureauet blev etableret i Herning i 1991 og flyttede til Aalborg i 2002. Karsten Bräuner er tillige uddannet folkeskolelærer.

Bureauet har desuden løst opgaver for:
Dansk Overflade Teknik A/S · Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande · Foreningen Muslingeerhvervet · Nordjyske Specialblade A/S · Dansk Dambrugerforening · Morgenavisen Jyllands-Posten · Proff Art Reklamebureau A/S · Dansk Wilton A/S · Dansk Eksportforening · Fagbladsgruppen Herning A/S · Multi-Support A/S · Bak og Bernstorff A/S · Effectiv Reklame A/S · Grindsted Kommune · Åskov Kommune · Best. fmd. Eskild Thygesen, Tytex A/S · Politiken · World Fishing Magazine · JS Gruppen A/S · Aalborg Lærerforening

Vester Fælledvej 24 · 9000 Aalborg · Tlf. 9815 9188 · Fax 9813 9188 · Mobil 2014 8461 · E-mail: mail@kbrauner.dk